Persoonsregistratie

ActiveC B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. ActiveC B.V. draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens

De gegevens die door ActiveC B.V. worden verwerkt, zijn enerzijds gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) alsook de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van ActiveC B.V. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

ActiveC B.V. heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die ActiveC B.V. op de site ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. ActiveC B.V. hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door ActiveC B.V. zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u schriftelijk dan wel per e-mail doorgeven aan ActiveC B.V. onder vermelding van uw oude en nieuwe adres.

Correspondentie kunt u richten aan:

ActiveC B.V.
Heemstedestraat 16
1058NM Amsterdam